नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय बेलौरी, कन्चनपुर
बेलौरी, कन्चनपुर

जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन अभिलेख / आर्थिक वर्ष ७७/७८

मालपोत कार्यालय, बेलौरी, कञ्चनपुरको आ.व. २०७७/०७८ का लागि जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)